WTS: 5V1A charger Original for ZTE,charger fro Coolpad

WTS: 5 v1a充电器原始中兴、酷派数码充电器

香港博YU康贸易。有限
深圳Boyukang电子有限公司。

电子邮件:boyukang@gmail.com
zhouwen511@outlook.com(紧急)
地址:2095房间,409年,Sangda工业区,华发北路,福田区,深圳、广东,中国
网站:www.dgboyukang.com
WhatsApp: + 8613760167773
联系人:约

zhouwen511@outlook.com
Phone
+8613760167773
Date
7/14/2021